راهنمای ارسال عکس در صفحه کاربری

شما در صفحه کاربری خود در سایت  فرهنگ و تمدن تولید کننده پازل سه بعدی بناهای تاریخی ایران می توانید عکس خودتان و خانوادتان را همراه با پازل خریداری شده برای ما ارسال نمایید تا در قسمت تصاویر ارسالی قابل بازدید باشد ، عکس می تواند همراه با پازل ساخته شده یا در حین ساخت باشد.

در صفحه کاربری خود وارد قسمت ارسال عکس شده و عکس مورد نظر خود را از تلفن همراه یا رایانه خود انتخاب و بارگذاری نمایید . به صورت زیر:

1- وارد شدن به صفحه کاربری

2- انتخاب گزینه ارسال عکس

3- انتخاب عکس از رایانه یا تلفن همراه

4- بارگذاری عکس در سایت

در عکس با رنگ سبز مشخص شده است