راهنمای استفاده از کد تخفیف

شما می توانید در صورت یکبار خرید محصولات فرهنگ و تمدن ، برای خرید دوم با وارد کردن کد محصول خریداری شده مندرج در کارت داخل بسته محصول از تخفیف ویژه بهره مند شوید.

در صفحه  کاربری خود در سایت فرهنگ و تمدن وارد قسمت ورود کد محصول شده و کد محصول خریداری شده را ثبت نمایید ، تخفیف برای خرید شما اعمال می شود. به صورت زیر:

۱- وارد شدن به صفحه کاربری

۲- انتخاب گزینه ورود کد محصول

۳- درج کد محصول در قسمت مشخص شده 

۴- فعال کردن دکمه عضویت ویژه

در عکس با رنگ سبز مشخص شده است